Regulamin zwiedzania Muzeum Diecezjalnego w Toruniu

1. Zwiedzający zobowiązani są do pozostawienie w szatni odzieży wierzchniej (płaszcze, kurtki itp.) oraz parasoli, a także wszelkich toreb plecaków, dużych torebek damskich. Szatnia jest bezpłatna.

2. Eksponaty i muzealia nie mogą być dotykane przez zwiedzających.

3. W salach wystawowych Muzeum obowiązuje bezwzględny zakaz spożywania żywności i picia napojów.

4. Fotografowanie jest dozwolone bez życia dodatkowego oświetlenia, tylko i wyłącznie do użytku prywatnego.

5. Na terenie całego Muzeum obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych oraz papierosów elektronicznych.

6. Zabrania się wnoszenia na teren Muzeum materiałów i przedmiotów niebezpiecznych (ostrych narzędzi, materiałów wybuchowych, środków trujących itp.).

7. W trakcie pobytu na terenie Muzeum należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników oraz pracowników obsługi i służb ochrony Muzeum.

8. Osoby nietrzeźwe, pod wpływem środków odurzających lub zachowujące się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów i pozostałego mienia, zakłócające porządek zwiedzania innym osobom, naruszające ogólnie przyjęte normy zachowania będą zmuszone opuścić Muzeum.

9. Wprowadzanie do Muzeum zwierząt, oprócz psów przewodników osób niepełnosprawnych, jest niedozwolone.

W przypadku naruszenia wyżej opisanych zakazów obsługa i służby ochrony Muzeum są uprawnione do podjęcia odpowiednich działań, w szczególności mają prawo zwrócić uwagę niewłaściwie zachowującym się osobom, upomnieć, a w przypadku niepodporządkowania się tym zasadom, wyprosić z terenu Muzeum, a w razie odmowy wezwać przedstawiciela policji w celu podjęcia interwencji.

Życzymy miłego pobytu!
Muzeum Diecezjalne w Toruniu