Byłeś już w Muzeum Diecezjalnym w Toruniu? Czy znasz wszystkie tajemnice naszych zabytków? Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty oprowadzania wokół jednego z zaproponowanych przez nas tematów!

Umów się z przewodnikiem na oprowadzanie tematyczne (koszt 80 zł).

Cudowny świat świętych

Zapraszamy na oprowadzanie tematyczne po wystawie stałej, w trakcie którego opowiemy czym był kult świętych i w jaki sposób przejawiał się w poszczególnych okresach historycznych. Przypatrując się konkretnym zabytkom ze zbiorów muzeum odpowiemy na następujące pytania: dlaczego kult świętych był tak ważny w średniowieczu i nowożytności? Czym są relikwie? Do czego służyły relikwiarze i jakie przybierały formy? Jakie były postanowienia Soboru Trydenckiego dotyczące kultu świętych? Aby poznać odpowiedzi na te pytania, przyjdź do Muzeum Diecezjalnego i weź udział w oprowadzaniu tematycznym poświęconym kultowi świętych.

Sztuka w służbie Koscioła

Na obrazie przedstawiono króla Zygmunta III Wazę i królewicza Władysława

Zapraszamy do Muzeum Diecezjalnego w Toruniu na oprowadzanie tematyczne po wystawie stałej, w trakcie którego zastanowimy się czym charakteryzowała się sztuka tworzona dla Kościoła.

Duchowni byli jednymi z najważniejszych zleceniodawców i mieli ogromny wpływ na rozwój sztuki. Co na ten temat mówią zachowane do dnia dzisiejszego zabytki? Jakie dzieła wykonywali artyści? Czy mieli swobodę twórczą? Jakie łączyły ich relacje ze zleceniodawcami? Kto był odpowiedzialny za koncept dzieła sztuki? Przyjdź do Muzeum Diecezjalnego i weź udział w oprowadzaniu tematycznym poświęconym sztuce w służbie Kościoła.

Rzemieślnicy czy artyści: jak powstawała sztuka?

Zapraszamy do Muzeum Diecezjalnego w Toruniu na oprowadzanie tematyczne po wystawie stałej poświęconej pracy artystów i rzemieślników. Odpowiemy na pytania: jak wyglądała praca rzemieślników w dawnych czasach? Jakich technik i narzędzi wówczas używano? Czym były cechy i jak funkcjonowały? Jak kształtował się system cechowy? Jakie warunki należało spełnić, by należeć do cechu? Jak znakowano wyroby? Kim byli partacze i na zlecenie kogo pracowali? Dołącz do wydarzenia i poznaj tajniki rzemieślniczego kunsztu!