Od 19 maja 2023 r. dostępna jest ekspozycja stała poświęcona twórczości toruńskiej artystki Krystyny Szalewskiej-Gałdyńskiej. W swojej ostatniej woli, artystka przekazała Diecezji Toruńskiej swoje prace oraz mieszkanie znajdujące się w przy ul. Szerokiej 9 w Toruniu. Jeż życzeniem było, aby kolekcja nie uległa rozproszeniu i została udostępniona szerszej publiczności.

Krystyna Szalewska (7.02.1938 – 2.01.2022) to uznana toruńska artystka. Tworzyła w wielu technikach (linoryty, gipsoryty, akwaforty, akwarele, pastele oraz technika własna artystki). Jej prace były wykonane z wielką precyzją i dbałością o każdy detal. W twórczości można wyróżnić wiele etapów uwarunkowanych przeżyciami osobistymi, społecznymi i politycznymi. Prace Krystyny Szalewskiej są cenione także za wartości etyczne i humanistyczne oraz fantazję plastyczną. Często tworzyła kompozycje symboliczne, które podejmowały temat przemijania i ulotności życia. Grafiki i obrazy Krystyny Szalewskiej o tematyce sakralnej są przykładem dobrej współczesnej sztuki religijnej. Najbardziej znane są jej kompozycje w technice akwaforty z Madonnami, jednak w jej dorobku można znaleźć też całkowicie świeckie przedstawienia. Twórczość Krystyny Szalewskiej była prezentowana na ponad 70. wystawach indywidualnych i ponad 160. zbiorowych w kraju i za granicą. Prace tej artystki znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych na wszystkich kontynentach. Była także laureatką licznych nagród i wyróżnień. Jej twórczość ceniona jest wysoko przez krytykę polską i zagraniczną.