Dzieje relikwii Patronek Pruskich i skarbu relikwiowego toruńskiego kościoła świętojańskiego – wykład Alicji Grabowskiej-Lysenko

Zapraszamy na kolejny wykład, związany z wystawą „Diocesis nostrae Patroni. Wspólne dziedzictwo diecezji chełmińskiej i toruńskiej”, zorganizowanej z okazji jubileuszu 30-lecia istnienia diecezji toruńskiej. Wykład będzie poświęcony dziejom i zawartości skarbca toruńskiego kościoła świętojańskiego – relikwiom, wśród których najcenniejsze są relikwie Patronek Pruskich – bł. Juty i bł. Doroty. Wykład wygłosi mgr Alicja Grabowska-Lysenko. Wstęp […]

Facebook